Winkelwagen

LLLT therapie lijkt vooral effectief tegen haaruitval in betaalde studies

Het gebruik van Low-level laser therapie (LLLT) voor de behandeling van haaruitval wint de laatste jaren aan populariteit. Volgens de fabrikant zou een LLLT behandeling de vooruitgang van haaruitval stoppen en de haargroei bevorderen, met dikkere, sterkere haarschachten en opnieuw groeiende haren als gevolg.

Als bewijs voor de claims verwijst de fabrikant naar enkele studies uit 2009, 2013 en 2014. [1] [2] [3] Onderzoeken waaruit bleek dat het geteste LLLT-apparaat inderdaad zorgde voor meer en dikker haar. En we moeten toegeven, als we de onderzoeken mogen geloven, lijkt LLLT een veelbelovende techniek.

Zo wordt het niet alleen gebruikt voor de behandeling van haaruitval, maar wordt het ook gebruikt voor de behandeling van rimpels, acne, littekens en genezing van brandwonden.[4]

kernpunten

  • onderzoeksresultaten veelbelovend, maar claims overdreven.
  • toename in haargroei en haardikte, maar zegt niets over het stoppen van haaruitval.
  • enkele studies financieel gesponsord door de fabrikant
  • geen lange termijn studies. Resultaten zijn relevant, omdat we bij minoxidil gezien hebben dat schijn kan bedriegen. Minoxidil zorgt net als LLLT, voor een toename in haardikte en haardichtheid. De eerste 2 jaar althans. Daarna neemt de effectiviteit af en zien we dat de progressie van haaruitval zich hervat.

Wat is Low level Laser Therapie?

Low-level laser therapie (LLLT) is een behandelingsmethode waarbij er gebruikt wordt gemaakt van licht. Rood en Infrarood licht om precies te zijn; met een golflengte van 600 tot 950 nanometer (0,0006 tot 0,00095 mm).[5]

Hoe dit precies in zijn werk gaat is voor nu niet relevant, maar laat we het erop houden dat licht, afhankelijk van de golflengte, positieve of negatieve effecten heeft.

Ultraviolet licht bijvoorbeeld, is onderdeel van de straling afgegeven door de zon en heeft een golflengte van 100 tot 400 nm. Het is essentieel voor de aanmaak van Vitamine D en zorgt ervoor dat we bruin worden, maar het heeft ook nadelige effecten. Zo beschadigt het je DNA, veroorzaakt het huidveroudering en draagt het bij aan het ontstaan van huidkanker. [6]

Het licht waar LLLT gebruik van maakt heeft dus een golflengte van 600 tot 950 nm. Dit is voor een deel zichtbaar licht (380 tot 700 nm) en infrarood licht (700 tot 1,000,000 nm). Het is dit specifieke deel, die van 600 tot 950 nm, dat volgens de studies positieve effecten zou hebben op het haar. Het gebruik van LLLT beneden of boven deze golflengte heeft geen effect op het haar.[7]

LLLT voor haaruitval

Een van de effecten die aan het gebruik van LLLT wordt toebedeeld is dat het haaruitval zou stoppen. Een claim die we vaker horen, maar zelden wordt waargemaakt. Producten als caffeine shampoo en saw palmetto beloven hetzelfde, maar blijken in de praktijk nutteloos.

Het gebeurt dus dat een product niet aan de verwachtingen voldoet. Dat de claim niets meer is dan een valse belofte. En dit lijkt ook het geval te zijn met LLLT.

Om haaruitval te stoppen moet je namelijk de hoeveelheid DHT te verlagen. Een hormoon dat haaruitval veroorzaakt door de haarzakjes te beschadigen. Het verlagen van dit hormoon heeft als gevolg dat haaruitval stopt. Finasteride is een goed voorbeeld. Één 1 mg tablet verlaagt de hoeveelheid DHT met 70%, waardoor het haaruitval stopt bij meer dan 80% van de mannen.[8]

LLLT daarentegen heeft geen effect op DHT. Daarmee is het zeer onwaarschijnlijk dat LLLT haaruitval kan stoppen. Een wetenschappelijk review uit 2012 lijkt dit te bevestigen en concludeerden dat zij, vanwege een gebrek aan bewijs, geen reden zien om LLLT aan te raden voor de behandeling van haaruitval.[9]

Bovendien duurden de studies die de relatie van LLLT en haaruitval onderzocht hebben maximaal 6 maanden. Te kort om iets te kunnen zeggen over het stoppen van haaruitval. Een minimum van 12 maanden is daarvoor een vereiste.

LLLT voor het stimuleren van de haargroei

De tweede claim aan het adres van LLLT is dat het de haargroei zou bevorderen en haar zou verdikken. Dit blijkt onder andere uit de studie gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Skin Appendage Disorder.[10]

Deze studie vergeleek de effectiviteit van de RAMACAP (LLLT-apparaat) met die van een nep apparaat. Zij zagen een toename van 10,21 cm² haren in de lasergroep vergeleken met een toename van 3,95 cm² haren in de groep die behandelt werd met het nep apparaat.

Een andere studie gepubliceerd in het Lasers in Surgery and Medicine vergeleek de effectiviteit van de iGROW laser met Minoxidil 5%.[11] Zij zagen een toename van 49,60 cm² en 50,8 cm² haren voor Minoxidil en LLLT na een behandeling van 4 maanden.

Andere studies zagen eveneens een toename in de haardichtheid na een behandeling met LLLT. Het effect van LLLT is mogelijk te danken aan het verwijden van de bloedvaten, bekend onder de medische term vasolidatie. Een eigenschap die gedeeld wordt met Minoxidil. Mogelijk werken beide middelen volgens hetzelfde principe.

Kritiek op de studies

Ondanks dat de studies eensgezind zijn over de effecten van LLLT voor de behandeling van haaruitval zijn er een aantal zaken die we onder de aandacht willen brengen. Enkele punten van kritiek die aangeven “waarom” LLLT misschien wel een stuk minder effectief is dan de studieresultaten suggereren.

Studie sponsoring

Bijna alle studies die menen dat LLLT een effectieve behandelmethode is tegen haaruitval, zijn financieel gesponsord door het bedrijf dat het apparaat verkoop.[12] [13] [14] Doorgaans zijn de onderzoeksresultaten uit zulke studies minder betrouwbaar. De bedrijven hebben namelijk baat bij resultaten die aantonen dat het apparaat effectief is.

Een voorbeeld hiervan zijn de onderzoeken naar de effectiviteit van caffeine shampoo en saw palmetto voor de behandeling van haaruitval.[15][16][17] Uit onze analyse bleek toen dat negatieve studieresultaten express zijn weggelaten en er onderzoekers zijn geweest die twijfelachtige studies hebben gepubliceerd over verschillende producten van exact hetzelfde bedrijf. [18] [19]Dat wil overigens niet zeggen dat alle gesponsorde onderzoeken onbetrouwbaar zijn, maar wel dat je zulke studieresultaten vaker met een korreltje zout kunt nemen.

Studielengte

Klinische proeven met LLLT vinden plaats over een korte periode, meestal 6 maanden. Kritiek is dat er geen follow-up is na de behandeling. Het is onbekend of de verbetering die LLLT in deze studies te zien geeft, van lange duur is. Dit is relevant omdat we hebben gezien hebben dat Minoxidil de haardichtheid gedurende de eerste 12 maanden verbetert, maar dat de effectiviteit daarna afneemt. [20]

Kortdurende studies beweerde toendertijd dat Minoxidil haaruitval kon stoppen. Uit langdurige studies bleek echter dat dit effect tijdelijk was en dat haaruitval zich hervatte na een periode van 12 maanden, ondanks het gebruik van Minoxidil.

Klinische verbeterinig

De digitale analayses die werden uitgevoerd met de Trichoscan kan een gemakkelijke methode zijn om de haargroei te evalueren, maar is gevoelig voor fouten. De Trichoscan liet weliwaar veelbelovende resultaten zien wat betreft een toename in haardichtheid, maar waren klinisch gezien nauwelijks relevant. In de meeste studies werd de toename in haardichtheid gemeten op basis van een toename op 1cm².

De resultaten zeggen dus niks over een toename in de totale hoeveelheid hoofdhaar.

Slotwoord

Wij zien geen reden om aan te nemen dat Low Level Laser Therapie een effectieve behandelmethode is voor haaruitval. Dat LLLT haaruitval stopt is, mede vanwege het gebrek aan invloed op DHT, zeer onwaarschijnlijk.

De positieve resultaten op een toename in haardichtheid lijken wel veelbelovend, maar zijn moeilijk te interpreteren doordat de meerderheid van deze studies financieel werd ondersteund door de fabrikant van het apparaat waarnaar onderzoek werd gedaan. Zulke studieresultaten blijken doorgaans minder betrouwbaar te zijn.

Bovendien is er maar één onderzoek die de effecten van LLLT geévalueerd heeft tijdens een follow-up. De studie toonde aan dat de effecten van LLLT tijdelijk zijn en dat men periodiek een behandeling moet ondergaan om de resultaten te behouden. Hoeveel behandelingen er nodig zijn en in welk tijdframe, is niet onderzocht. Toekomstig onderzoek zou dit moeten uitwijzen.

Conclusie: LLLT is niet effectief in het stoppen van haaruitval. Studies lijken wel een (tijdelijke) toename in haargroei aan te tonen. Echter, mede vanwege financiele sponsoring door de fabrikant, zijn de huidige resultaten twijfelachtig. Onafhankelijk onderzoek is nodig om de bevindingen te bevestigen.